TUTORING – Rozwój młodzieży!

TUTORING ROZWOJOWY – Nauka z pasją

Stawiamy na Potencjał! Wspieramy rozwój Talentów Inspirujemy do rozwoju!

INNOWACYJNY PROGRAM ROZWOJOWY DLA MŁODZIEŻY (OD 13 ROKU ŻYCIA)
PASJA & POTENCJAŁ & KIERUNEK

TUTORING TO:

 • Wsparcie najlepszych – czyli rozwój talentów!
 • Program Edukacyjno – Rozwojowy, który wyznacza kierunek rozwoju!
 • Coaching z uczniami, studentami (zindywidualizowany osobisty plan rozwoju)
 • Rozwijanie pasji, predyspozycji i zainteresowań ucznia
 • Kształtowanie charakteru
 • Pomoc w budowaniu samoświadomości uczniów (tożsamości)
 • Pomoc w wyborze kierunku studiów, dalszej edukacji

TUTORING KORZYŚCI:

 • Uczy myślenia (rozwój intelektualny, umiejętność wyciągania wniosków)
 • Rozwija kreatywność i samodzielność (uczy odpowiedzialności)
 • Zdejmuje bariery i ograniczenia (skuteczne konfrontowanie się z lękiem)
 • Rozwija pewność siebie (większa wiara w siebie i ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA, docenienie siebie)
 • Inspiruje do rozwoju (rozpoznanie i umiejętność wykorzystania swojego potencjału, zarządzenie swoimi talentami, rozwój wrodzonych zdolności)
 • Wykorzystuje mocne strony
 • Wyznacza kierunek rozwoju
 • Uczy empatycznej asertywności
 • Rozwija empatię (szacunek, wdzięczność, otwartość)

DLA KOGO:

 • Skierowany jest do uczniów VII-VIII klasy oraz młodzieży Licealnej
 • Studentów

PROGRAM:

 • Program Tutoringu obejmuje diagnozę trwałych cech osobowości : Stylu myślenia (metodologia FRIS) oraz analizę potrzeb i wartości na podstawie Reiss Motivation Profile
 • Spotkania w ramach Tutoringu trwają 45 min. Wyjątek stanowi omówienie wyników z diagnozy badań FRIS I RMP (po 90 min)
 • Proces Tutoringu to wytyczenie kierunku rozwoju ucznia i precyzyjnie określonych konkretnych rezultatów do osiągnięcia po jakimś czasie (cel) uwzględniając zasoby, umiejętności ucznia. Proces obejmuje monitorowanie, motywowanie i ewaluację procesu

KIM JEST TUTOR:

To Inspirator, mądry towarzysz nastawiony na rozwój podopiecznego, który zachęca do nauki i pracy nad sobą, wspiera w realizacji zadań w drodze do celu w atmosferze zaufania. Motywuje, pilnuje i rozlicza ucznia z realizacji zadań wymagając od niego konsekwencji w działaniu i odpowiedzialności .

JAK TO DZIAŁA:

Po zamówieniu i wykonaniu testu online FRIS, umawiamy się na spotkanie z TUTOREM. Podczas indywidualnej sesji feedbackowej certyfikowany Tutor przeanalizuje raport FRIS odpowie on na nartujące pytania, pomoże wyciągnąć wnioski, ale też obrać kierunek dalszej drogi i ustali indywidualny program rozwojowy.

Rozmowa trwa około 80 minut i odbywa się osobiście lub zdalnie (przez telefon lub Skype)

Nazwa: Tutoring


Prowadzący: Martyna Guba


Jesteś zainteresowany/a?
Zapytaj

Masz pytania? Zadzwoń!
tel. 733-16-16-16

  ADRES

  ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa

  TELEFON

  733-16-16-16

  EMAIL

  kontakt@fabrykawarsztatow.pl

  Koszyk
  Call Now Button